Elektronická deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
20.11.18 - 04.12.18 Pozvánka na ZO dne 28.11.2018 Obec Břežany II
19.11.18 - 03.12.18 Výzva k odstranění autovraku Obec Břežany II
16.11.18 - 30.11.18 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Obec Břežany II
13.11.18 - 27.11.18 Pozvánka na zasedání OZ dne 21.11.2018 Obec Břežany II
12.11.18 - 26.11.18 Příloha č.2 Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břežany II ze dne 01.11.2018 - listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce Obec Břežany II
12.11.18 - 26.11.18 Příloha č.3 Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břežany II ze dne 01.11.2018 - rezignace na mandát člena zastupitelstva obce Obec Břežany II
12.11.18 - 26.11.18 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břežany II ze dne 01.11.2018 Obec Břežany II
12.11.18 - 26.11.18 Příloha č.1 Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břežany II ze dne 01.11.2018 - prezenční listina Obec Břežany II
17.10.18 - 31.12.18 Rozpočtové opatření č. 6/2018 OÚ Břežany II
18.09.18 - 31.12.18 Rozpočtové opatření č. 5/2018 OÚ Břežany II
17.07.18 - 31.12.18 Rozpočtové opatření č. 4/2018 OÚ Břežany II
14.06.18 - 30.06.19 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2017 schválený ZO na 52. zasedání dne 30.05.2018 Obec Břežany II
14.06.18 - 31.12.18 Rozpočtové opatření č. 3/2018 OÚ Břežany II
17.04.18 - 31.12.18 Rozpočtové opatření č. 2/2018 OÚ Břežany II
16.03.18 - 31.12.18 Rozpočtové opatření č. 1/2018 OÚ Břežany II
15.01.18 - 31.01.19 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Břežany II 2018 - 2020 OÚ Břežany II
15.01.18 - 31.01.19 Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Břežany II 2019 - 2020 MŠ Břežany II
15.01.18 - 31.01.19 Schválený rozpočet obce Břežany II na rok 2018 OÚ Břežany II
15.01.18 - 31.01.19 Schválený rozpočet MŠ Břežany II na rok 2018 MŠ Břežany II