Obecně závazná vyhláška č.1/2015 - komunální odpad-nakládání s odpady