Příloha č.3 Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břežany II ze dne 01.11.2018 - rezignace na mandát člena zastupitelstva obce

Vydavatel: 
Obec Břežany II
Vyvěšeno: 
12.11.2018 - 26.11.2018