Vítání občánků 13.5.2018

 V neděli 13.5.2018 proběhlo ve volební místnosti vítání nových občánků místostarostkou obce Alenou Hlaváčkovou.

Nové občánky představila paní Květa Novotná.

Pásmo básniček dětí z mateřské školy pod vedením paní ředitelky Musilové bylo oceněno potleskem všech přítomných a následoval zápis do pamětní knihy. Dárek pro miminko a kytička pro maminku, stejně jako fotka miminka v kolébce je milou vzpomínkou na dnešní den.

V letošním roce byli přivítáni:

Marie Tučková, Ema Olejárová, Kryštof Grund, Rozárie Žitnáková, David Mišák, Michaela Poušková, Sofie Freya Kryková, Sofie Soukupová a Sára Kalfasová

"Rodičovství chce odvahu. Děti totiž přicházejí na svět bez návodu k použití "

Fotky jsou umístěny v Galerii obce