Výtah usnesení z 2. zasedání ZO Břežany II z 21.11.2018

Vydavatel: 
Obec Břežany II
Vyvěšeno: 
05.12.2018 - 19.12.2018