Elektronická deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
19.09.18 - 26.09.18 Pozvánka na zasedání OZ dne 26.09.2018 OÚ Břežany II
18.09.18 - 06.10.18 Volby do Zastupitelstva obce Břežany II - oznámení o době a místě konání voleb OÚ Břežany II
18.09.18 - 31.12.18 Rozpočtové opatření č. 5/2018 OÚ Břežany II
10.09.18 - 06.10.18 Volby do Zastupitelstva obce Břežany II - svolání prvního zasedání okrskové volební komise OÚ Břežany II
17.08.18 - 06.10.18 Volby do Zastupitelstva obce Břežany II - informace o počtu a sídle volebních okrsků OÚ Břežany II
17.07.18 - 31.12.18 Rozpočtové opatření č. 4/2018 OÚ Břežany II
27.06.18 - 06.10.18 Stanovení počtu členů ZO Břežany II Obec Břežany II
14.06.18 - 31.12.18 Rozpočtové opatření č. 3/2018 OÚ Břežany II
14.06.18 - 31.12.18 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2017 schválený ZO na 52. zasedání dne 30.05.2018 Obec Břežany II
17.04.18 - 31.12.18 Rozpočtové opatření č. 2/2018 OÚ Břežany II
16.03.18 - 31.12.18 Rozpočtové opatření č. 1/2018 OÚ Břežany II
15.01.18 - 31.01.19 Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Břežany II 2019 - 2020 MŠ Břežany II
15.01.18 - 31.01.19 Schválený rozpočet obce Břežany II na rok 2018 OÚ Břežany II
15.01.18 - 31.01.19 Schválený rozpočet MŠ Břežany II na rok 2018 MŠ Břežany II
15.01.18 - 31.01.19 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Břežany II 2018 - 2020 OÚ Břežany II