Elektronická deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
15.11.17 - 29.11.17 Dopravní značení na silnici č. III/24513 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
15.11.17 - 29.11.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/24513 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
13.11.17 - 27.11.17 Rozhodnutí - stavební povolení "Stezka pro cyklisty Břežany II - Rostoklaty" MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
07.11.17 - 21.11.17 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
17.10.17 - 31.12.17 Rozpočtové opatření č. 7/2017 OÚ Břežany II
20.09.17 - 31.12.17 Rozpočtové opatření č. 6/2017 OÚ Břežany II
17.08.17 - 31.12.17 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 - CODES CZ s.r.o. CODES CZ s.r.o.
17.08.17 - 31.12.17 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 - KROSS, s.r.o. KROSS, s.r.o.
26.07.17 - 31.12.17 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 - REMA AOS, a.s. REMA AOS, a.s.
18.07.17 - 31.12.17 Rozpočtové opatření č. 5/2017 OÚ Břežany II
20.06.17 - 31.12.17 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2016 schválený ZO na 41. zasedání dne 29.05.2017, bodem č.3 OÚ Břežany II
20.06.17 - 31.12.17 Rozpočtové opatření č. 4/2017 OÚ Břežany II
15.06.17 - 31.12.17 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 - ČESKOMORAVSKÁ SVĚTELNÁ s.r.o. Českomoravská světelná s.r.o.
19.05.17 - 31.12.17 Rozpočtové opatření č. 3/2017 OÚ Břežany II
20.04.17 - 31.12.17 Rozpočtové opatření č. 2/2017 OÚ Břežany II
20.03.17 - 31.12.20 Rozpočtový výhled obce Břežany II pro období 2017 - 2020 OÚ Břežany II
20.03.17 - 31.12.17 Rozpočet obce Břežany II na rok 2017 OÚ Břežany II
20.03.17 - 31.12.17 Rozpočtové opatření č. 1/2017 OÚ Břežany II
20.03.17 - 31.12.17 Změny položek a paragrafů rozpočtové skladby od 01.01.2017 OÚ Břežany II