Elektronická deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
28.01.22 to 11.02.22 Veřejná vyhláška- Oznámení o vydání opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství, Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
26.01.22 to 09.02.22 Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti o obce Břežany II v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obec Břežany II
19.01.22 to 02.02.22 Pozvánka na zasedání ZO 26.1.2022 Obec Břežany II
14.01.22 to 31.01.22 Rozpočtové opatření č. 9/2021 Obec Břežany II
14.01.22 to 31.01.22 Rozpočtové opatření č. 10/2021 Obec Břežany II
30.12.21 to 31.12.22 Rozpočet MŠ Břežany II na rok 2022 MŠ Břežany II
30.12.21 to 31.12.22 Střednědobý výhled rozpočtu obce Břežany II 2022 - 2024 Obec Břežany II
30.12.21 to 31.12.22 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Břežany II 2023 - 2024 MŠ Břežany II
30.12.21 to 31.12.22 Rozpočet obce Břežany II na rok 2022 Obec Břežany II
15.09.21 to 31.12.22 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - změna přílohy č.1 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
26.03.21 to 30.06.22 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2020 schválený ZO dne 24.03.2021 Obec Břežany II
28.07.20 to 31.12.22 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
03.04.20 to 31.12.22 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
30.08.19 to 31.12.22 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství-odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
03.04.19 to 31.12.22 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy MZ ČR, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
08.10.12 to 31.12.50 Povinně zveřejňované informace OÚ Břežany II