Elektronická deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
23.05.18 - 30.05.18 Pozvánka na zasedání OZ dne 30.05.2018 OÚ Břežany II
23.05.18 - 06.06.18 Informace o zpracování osobních údajů Obec Břežany II
22.05.18 - 05.06.18 Změna ÚP č. 2 z 23.7.2014 Obec Břežany II
21.05.18 - 04.06.18 Zápis č. 50 ze zasedání OZ dne 26.03.2018 OÚ Břežany II
15.05.18 - 31.08.18 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy Městský úřad Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
14.05.18 - 28.05.18 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu špatného stavebního stavu mostu na silnici č. III/24512 Městský úřad Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
14.05.18 - 28.05.18 Dopravní značení na silnici č. III/24512 Městský úřad Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
27.04.18 - 28.05.18 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018 Finanční úřad pro Středočeský kraj
27.04.18 - 30.05.18 Příloha č.2a) - Rozvaha Mateřské školy Břežany II za rok 2017 Mateřská škola Břežany II
27.04.18 - 30.05.18 Návrh závěrečného účtu obce Břežany II za rok 2017 Obec Břežany II
27.04.18 - 30.05.18 Příloha č.2b) - Výkaz zisku a ztráty Mateřské školy Břežany II za rok 2017 Mateřská škola Břežany II
27.04.18 - 30.05.18 Příloha č.1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břežany II za rok 2017 Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor interního auditu a kontroly
27.04.18 - 30.05.18 Příloha č.2c) - Příloha Mateřské školy Břežany II za rok 2017 Mateřská škola Břežany II
17.04.18 - 31.12.18 Rozpočtové opatření č. 2/2018 OÚ Břežany II
16.03.18 - 31.12.18 Rozpočtové opatření č. 1/2018 OÚ Břežany II
15.01.18 - 31.01.19 Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Břežany II 2019 - 2020 MŠ Břežany II
15.01.18 - 31.01.19 Schválený rozpočet obce Břežany II na rok 2018 OÚ Břežany II
15.01.18 - 31.01.19 Schválený rozpočet MŠ Břežany II na rok 2018 MŠ Břežany II
15.01.18 - 31.01.19 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Břežany II 2018 - 2020 OÚ Břežany II