Elektronická deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
24.05.19 to 07.06.19 Pozvánka na zasedání ZO dne 3.6.2019 Obecní úřad Břežany II
16.05.19 to 04.07.19 Oznámení-veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č.2ÚP Vykáň Městský Úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování
15.05.19 to 31.12.19 Rozpočtové opatření č. 3/2019 Obec Břežany II
14.05.19 to 28.05.19 Pozvánka na zasedání ZO 22.5.2019 OÚ Břežany II
07.05.19 to 26.05.19 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OÚ Břežany II
02.05.19 to 03.06.19 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné VODOS Kolín
24.04.19 to 27.05.19 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019 Finanční úřad pro Středočeský kraj
15.04.19 to 31.12.19 Rozpočtové opatření č. 2/2019 Obec Břežany II
05.04.19 to 25.05.19 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků- Volby do Evropského parlamentu OÚ Břežany II
03.04.19 to 31.12.22 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy MZ ČR, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
02.04.19 to 31.07.19 Oznámení veřejnou vyhláškou-opatření obecné povahy Městský úřad Český Brod-odbor životního prostředí a zemědělství
15.03.19 to 31.12.19 Rozpočtové opatření č. 1/2019 Obec Břežany II
10.01.19 to 31.01.20 Rozpočet obce Břežany II na rok 2019 Obec Břežany II
10.01.19 to 31.01.20 Rozpočet MŠ Břežany II na rok 2019 MŠ Břežany II
10.01.19 to 31.12.21 Střednědobý výhled rozpočtu obce Břežany II 2019 - 2021 Obec Břežany II
10.01.19 to 31.12.21 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Břežany II 2020 - 2021 MŠ Břežany II
14.06.18 to 30.06.19 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2017 schválený ZO na 52. zasedání dne 30.05.2018 Obec Břežany II