Elektronická deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
21.01.20 to 04.02.20 Pozvánka na zasedání ZO dne 29.1.2020 Obecní úřad Břežany II
17.01.20 to 31.01.20 Výtah usnesení ze zasedání ZO č.20/ 2019 ze dne 18.12. 2019 OÚ Břežany II
17.01.20 to 31.01.20 Výtah usnesení ze zasedání ZO č. 1/2020 ze dne 3.1. 2020 OÚ Břežany II
13.01.20 to 31.01.20 Rozpočtové opatření č. 11/2019 Obec Břežany II
09.01.20 to 23.01.20 Veřejná vyhláška- rozhodnutí - nakládání s podzemními vodami a stavební povolení na stavbu vrtané studny par.č.337/1 v k.ú. Břežany II Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zamědělství
03.01.20 to 31.12.20 Rozpočet obce Břežany II na rok 2020 Obec Břežany II
03.01.20 to 31.12.20 Rozpočet MŠ Břežany II na rok 2020 MŠ Břežany II
03.01.20 to 31.12.20 Střednědobý výhled rozpočtu obce Břežany II 2020 - 2022 Obec Břežany II
03.01.20 to 31.12.20 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Břežany II 2021 - 2022 MŠ Břežany II
30.08.19 to 31.12.22 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství-odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
27.05.19 to 30.06.20 Závěrečný účet obce Břežany II na rok 2018 schválený ZO na 9. zasedání dne 22.05.2019 Obec Břežany II
03.04.19 to 31.12.22 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy MZ ČR, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
10.01.19 to 31.01.20 Rozpočet MŠ Břežany II na rok 2019 MŠ Břežany II
10.01.19 to 31.12.21 Střednědobý výhled rozpočtu obce Břežany II 2019 - 2021 Obec Břežany II
10.01.19 to 31.12.21 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Břežany II 2020 - 2021 MŠ Břežany II
10.01.19 to 31.01.20 Rozpočet obce Břežany II na rok 2019 Obec Břežany II