Elektronická deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
19.03.18 - 26.03.18 Pozvánka na zasedání OZ dne 26.03.2018 OÚ Břežany II
16.03.18 - 30.03.18 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
16.03.18 - 31.12.18 Rozpočtové opatření č. 1/2018 OÚ Břežany II
16.03.18 - 30.03.18 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
12.03.18 - 26.03.18 Záměr - uzavření darovací smlouvy se Středočeským krajem OÚ Břežany II
12.03.18 - 26.03.18 Záměr - přijetí daru od Středočeského kraje OÚ Břežany II
15.01.18 - 31.01.19 Schválený rozpočet obce Břežany II na rok 2018 OÚ Břežany II
15.01.18 - 31.01.19 Schválený rozpočet MŠ Břežany II na rok 2018 MŠ Břežany II
15.01.18 - 31.01.19 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Břežany II 2018 - 2020 OÚ Břežany II
15.01.18 - 31.01.19 Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Břežany II 2019 - 2020 MŠ Břežany II