SPOZ

Maškarní diskotéka

Poslední den prázdnin se na hřišti sešlo celkem 47 pohádkových bytostí. Děti představily svou masku a následovalo plnění úkolů. Každý dětský účastník si odnesl malý dárek a byl odměněn sladkým dortíkem. Děkujeme pořadatelům a panu Karbanovi - DJ a fotografovi. Fotografie naleznete na: https://sk-brezany2.rajce.idnes.cz/Maskarni_diskoteka_1.9.2019

urad:

Dětský den 2.6.2019

V neděli 2.6.2019 od 15 hodin na rozpáleném hřišti v Břežanech se konal Dětský den. Rekordní počet

-70 dětských účastníků včetně doprovodu si užilo slunečné odpoledne. Za účast v soutěžích byl každý odměněn kupony,za které se nakupovalo v krámečku podle vlastního výběru.

Ukázka hasičské techniky a závěrečné ochlazení všech účastníků vodou z hasičské cisterny  bylo příjemným završením nedělního odpoledne.

Fotky:

https://sk-brezany2.rajce.idnes.cz/Detsky_den_2.6.2019#dalsi-alba

urad:

Vítání občánků 12.5.2019

Na neděli 12. května jsme připravily vítání 18 nově narozených miminek. Starostka obce Alena Hlaváčková jich nakonec do života přivítala 15. Děti z MŠ pod vedením paní ředitelky Miroslavy Musilové přednesly pásmo básniček a písniček.

urad:

IV.Břežanská koloběžkiáda 28.4.2019

V sobotu 28.4.2019 se na hřišti konala Břežanská koloběžkiáda.

Za příznivého počasí  68 zúčastněných dětí absolvovalo jízdy zručnosti, závody na kolech, koloběžkách a odrážedlech,  poznávání dopravních značek.

urad:

Vítání občánků

urad:

Rozsvícení vánočního stromečku 2.12.2018

 V neděli, 2.12.2018  od 17 hodin,  organizátorky akcí v obci pro děti, za podpory obecního úřadu, naplánovaly akci  Rozsvícení  vánočního stromečku. Obec zasadila na obecním pozemku stromeček, a všichni doufáme, že se dožijeme toho,že se zúčastníme rozsvícení, až bude mít minimálně 3 metry.

urad:

Dětská mikulášská nadílka 1.12.2018

V sobotu 1.12.2018 se konala tradiční dětská mikulášská nadílka. Účast 48 dětí mluví za vše.

Děti si mohly vyrobit adventní věnce a vánoční svícny.Návštěva mikuláše, anděla a čerta,kteří za básničku obdarovali všechny malé účastníky akce, se vydařila. Doprovod dětí měl možnost se občerstvit ve venkovním stánku a protože nikdo nezlobil,čert si nikoho neodnesl, a všichni byli spokojeni.I počasí bylo přívětivé,a  asi  málokdo se  bál čertů, i když strach tu byl, ale respekt je respekt- podle reakce zúčastněných dětí, i rodičů.

Fotky z této akce nebyly pořízeny.

 

urad:

Dýňová slavnost 27.10.2018

V sobotu 27.10.2018 od 16 hodin se konala Dýňová slavnost. 42 dětí za doprovodu a pomoci rodičů si vydlabalo dýně, a po občerstvení následoval lampionový průvod obcí.

Závěrem byl na návsi připraven ohňostroj.

fotky :

 

https://sk-brezany2.rajce.idnes.cz/Dynova_slavnost_27.10.2018/

 

 

 

 

urad:

Břežanská drakiáda 7.10.2018

V neděli 7.10. se konala již tradiční Břežanská drakiáda, tentokrát opět na Babech.

Slunečné počasí přilákalo 38 dětí včetně doprovodu. Pouštění draků si uživali děti  i rodiče.

Následovala ukázka  leteckého modelářství ,kde všichni s napětím sledovali nejen vzlétnutí modelů,

ale hlavně přistávání.

Odměněni byli děti s doma vyrobenými draky, a všichni společeně jsme si opekli buřty.

Bylo to příjemně strávené podzimní odpoledne.

 

Fotky:

urad:

Dětský den 2.6.2018

V sobotu 2.6.218 se konal Dětský den. Slunečné počasí přilákalo 60 dětí v doprovodu rodičů.

Soutěže a hry byly pro různé věkové kategorie, každý si vybral  podle svého. Za každou soutěž byl závodník odměněn žetonkem, za které si mohl nakoupit v krámečku podle svého výběru. Počet žetonků nebyl omezen, každý mohl soutěžit vícekrát.  Následovalo společné vypouštění nafukovacích balonků. Balonky byly označeny  kartičkou, která obsahovala místo konání akce , jméno dítěte a emailovou adresu, na kterou se může nálezce kartičky ozvat.

urad:

Pages

Subscribe to RSS - SPOZ