Finanční úřad v Českém Brodě sděluje občanům, že na základě dokončení pozemkových úprav katastru obce Břežany II, je nutné do konce ledna 2017 provést nové daňové přiznání podle skutečného zaměření.

Na základě vyjednání nových zdrojů bude náš vodovodní řad zásoben, někdy bude omezen tlak vody, ale vše by mělo být v provozu.

ŽÁDÁME OBČANY O MAXIMÁLNÍ ŠETŘENÍ VODOU V DOBĚ ODSTÁVKY (od 25.8. do 29.8.2016)

 dle sdělení VODOSu je veškerá voda ve vodovodním řadu pitná, jakost vody není nikterak omezena

Pražské vodovody a kanalizace oznamují , že v termínu od čtvrtka 25. 8. 2016 od 8 hodin  do pondělí 29. 8. 2016 do 22 hodin

 bude přerušena dodávka vody z důvodu plánovaných oprav,udržovacích a  revizních prací. - viz příloha .

Zároveň obec obdržela dopis, ve kterém VODOS jako provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu nesouhlasí s přerušením dodávky vody a vyzývá Pražské vodovody a kanalizace k uspokojivému náhradnímu řešení.- viz příloha

 

 

Od 1.7.do 31.8. bude obecní úřad  od 18 do 19 hodin  otevřen POUZE VE STŘEDU

Zastupitelstvo obce  všechny srdečně zve  na slavnost Břežany II v čase, která se koná 2.7.2016 od 15 hod na návsi.

Od 7.6.2016 se stala  novým provozovatelem vodovodní sítě firma VODOS s.r.o., se sídlem  Legerova 21, Kolín

Podorbnosti a kontaktní údaje jsou uvedeny v příloze.

Syndikovat obsah
pixelclever