Ukliďme svět, Česko, Pošembeří, ukliďme si Břežany

 AKCE: Ukliďme svět,Česko, Pošembeří , a UKLIĎME  SI BŘEŽANY

V sobotu, 23.3.2019 v 9,30 hod, sraz u závory na cestě do Suchých dol.

 

Pytle na odpad budou, s sebou jen rukavice, dobrou obuv a náladu.

V případě nepříznivého počasí se akce nekoná a nový termín bude oznámen.

 

Svoz zeleného odpadu

Svoz zeleného odpadu bude zahájen v pondělí 25.3.2019.

Bude se provádět POUZE V PONDĚLÍ, případně první pracovní den po svátku.

Odpad musí být roztříděný na trávu a dřevnaté rostliny ( větve a květiny).

Do zeleného odpadu NEPATŘÍ :

-živočišné zbytky, maso, kosti, kůže

-uhynulá zvířata

-exkrementy masožravých zvířat

-tekuté zbytky jídel a oleje

- biologicky nerozložitelný odpad

-skořápky od vajec

-znečištěné piliny

Kontejner na velkoobjemový odpad

V sobotu, 23.3.2019 bude od 8,30 do 9,30 hod u bývalého obecního úřadu (čp.32) přistaven

kontejner na velkoobjemový odpad. ( matrace, nábytek, koberce atd.)

Svoz nebezpečného odpadu

V sobotu 23.3.2019 od 9,45 do 10,15 hod u bývalého obecního úřadu (čp.32)

bude probíhat svoz nebezpečného odpadu

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné odpady. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní  sběrny a neponechávejte odpad volně u sběrného místa !!!  V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost odpad odvézt  !!!

Vodovodní řad

Dnes je ve vodovodním řadu zvýšený tlak vody, VODOS bude zítra, 12.3., provádět opravu.

Klasika Viva - Čtvero ročních dob

Dobrý den

24.3.2019 se v Českém Brodě uskuteční v rámci koncertního cyklu Klasika Viva koncert Lucie Sedlákové Hůlové a uskupení Ensemble Lucis - Čtvero ročních dob. Chtěl bych Vás touto cestou požádat, zda by bylo možné tuto událost inzerovat ve Vašem obecním zpravodaji a na vývěsních plochách (plakáty), popřípadě za jakých podmínek?
 
Pro více informací navštivte internetové stránky: www.klasikaviva.cz

Stránky

Přihlásit se k odběru www.brezanyii.cz RSS