Veřejné osvětlení u Stezky pro cyklisty a chodce Břežany II- Rostoklaty

Veřejné osvětlení u Stezky pro cyklisty a chodce Břežany II- Rostoklaty je vybudováno s finančním přispěním Středočeského kraje

Stezka pro cyklisty a chodce Břežany II-Rostoklaty

Projekt "Stezka pro cyklisty a chodce Břežany II - Rostoklaty" je spolufinancován Evropskou unií.

Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb

KÚ Středočeského kraje, odbor zdravotnictví, na návrh VZP ČR   v y h l a š u j e

V Ý B Ě R O V É        Ř Í Z E N Í  na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb .

Autobusová linka 426

V období 18.11. – 29.11.2020 bude probíhat oprava silnice mezi Břežany II a Tuklaty. V důsledku toho bude v tomto období linka 426 zkrácena do trasy „Pečky, žel.st. – Břežany II“. Zastávka „Břežany II, Na Malé Straně“ bude v obou směrech zrušena bez náhrady. Na zastávkách bude výlukový jízdní řád a vývěska s informacemi pro cestující. Současně jsou od 18.11.20 OBNOVENY všechny školní spoje.

Odběrové místo na testování Č.Brod

V úterý17.11.2020  bude v Českém Brodě ODBĚROVÉ MÍSTO pro testování na koronavirus ZAVŘENO.

Informace o zavedení mimořádného provozu na linkách PID

Z důvodu zhoršující se situace ohledně onemocnění COVID-19 a s tím navazujících opatření vyhlášených Vládou ČR s důrazem na snížení rizika přenosu tímto onemocněním, respektive uzavřením školských zařízení, zákazem vycházení v době od 21 hodiny do 5 hodiny ranní, zaváděním tzv. režimu „práce z domova“ a v neposlední řadě predikovanou možností prodloužení Nouzového stavu v ČR, dochází k minimalizování poptávky po veřejných službách v dopravě.

Nová krizová opatření vlády

Nová opatření vlády

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací s onemocněním covid-19 vláda přistoupila k dalším krizovým opatřením, která platí po dobu vyhlášeného nouzového stavu:

Pages

Subscribe to www.brezanyii.cz RSS