Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
02.03.18 - 16.03.18 Záměr pachtu obecních pozemků OÚ Břežany II
01.02.18 - 15.02.18 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OÚ Břežany II
10.01.18 - 24.01.18 Rozhodnutí - změna odborné osoby KÚ Středočeského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství
04.01.18 - 02.02.18 Zpráva o uplatňování č.1 Územního plánu Vykáň MěÚ Český Brod - Odbor stavební a územního plánování
21.12.17 - 04.01.18 Oznámení záměru - bezúplatný převod pozemku KÚ Středočeského kraje - Odbor majetku
07.12.17 - 21.12.17 Dopravní značení při uzavírce silnice č. III/24513 Břežany II MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
07.12.17 - 21.12.17 Rozhodnutí - uzavírka silnice č. III/24513 Břežany II MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
06.12.17 - 20.12.17 Dopravní značení při uzavírce silnice č. III/24513 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
06.12.17 - 20.12.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice č. III/24513 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
04.12.17 - 18.12.17 Záměr pachtu obecních pozemků OÚ Břežany II
15.11.17 - 29.11.17 Dopravní značení na silnici č. III/24513 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
15.11.17 - 29.11.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/24513 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
13.11.17 - 27.11.17 Rozhodnutí - stavební povolení "Stezka pro cyklisty Břežany II - Rostoklaty" MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
07.11.17 - 21.11.17 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
05.10.17 - 19.10.17 Rozhodnutí - Uzavírka silnice č. III/24513 Břežany II MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
05.10.17 - 19.10.17 Dopravní značení při uzavírce silnice č. III/24513 Břežany II MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
04.10.17 - 21.10.17 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky OÚ Břežany II
29.09.17 - 13.10.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice č. III/24513 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
29.09.17 - 13.10.17 Dopravní značení na silnici č. III/24513 - oprava propustku Břežany II (mapka č.1) MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
29.09.17 - 13.10.17 Dopravní značení na silnici č. III/24513 - oprava propustku Břežany II (mapka č.2) MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
25.09.17 - 21.10.17 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - svolání prvního zasedání okrskové volební komise OÚ Břežany II
25.09.17 - 09.10.17 Oznámení - zahájení stavebního řízení "Stezka pro cyklisty Břežany II - Rostoklaty" MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
15.09.17 - 29.09.17 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
12.09.17 - 26.09.17 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
12.09.17 - 26.09.17 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
04.09.17 - 21.10.17 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - informace o počtu a sídle volebních okrsků OÚ Břežany II
01.09.17 - 25.10.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení řízení o návrhu změny č.1 ÚP Tuklaty OÚ Tuklaty
25.07.17 - 08.08.17 Záměr - prodej obecního pozemku parc. č. 1002/15 OÚ Břežany II
29.06.17 - 13.07.17 Rozhodnutí o umístění stavby "Stezka pro cyklisty Břežany II - Rostoklaty" MěÚ Český Brod - Odbor stavební a územního plánování
16.06.17 - 30.06.17 Informace k napojení nových odběratelů VODOS Kolín
31.05.17 - 14.06.17 Dopravní značení na silnici č. III/24512 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
31.05.17 - 14.06.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/24512 z důvodu špatného stavebního stavu mostu 24512-1 Břežany II MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
18.05.17 - 30.09.17 Výzva MěÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
02.05.17 - 02.06.17 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2016 VODOS s.r.o.
28.04.17 - 29.05.17 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017 FÚ pro Středočeský kraj

Stránky