Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
07.05.19 to 21.05.19 Záměr o prodeji obecních pozemků Obec Břežany II
30.04.19 to 14.05.19 Oznámení veřejnou vyhláškou-opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod, odbor dopravy
25.04.19 to 09.05.19 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné Obecní úřad Břežany II
05.03.19 to 19.03.19 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice III/10165 v Úvalech MěÚ Č.Brod, odbor dopravy
05.02.19 to 19.02.19 Záměr o pronájmu nebytových prostor OÚ Břežany II
10.12.18 to 24.12.18 Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu - obec Černíky Obec Černíky
10.12.18 to 24.12.18 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č.III/24513 MěÚ Český Brod- odbor dopravy a obecní žívnostenský úřad
19.11.18 to 03.12.18 Výzva k odstranění autovraku Obec Břežany II
07.10.18 to 22.10.18 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Břežany II Městský úřad Český Brod - Starosta města
07.09.18 to 21.09.18 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
07.09.18 to 21.09.18 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
31.08.18 to 14.09.18 Nařízení Středočeského kraje o stanovení maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor dopravy
27.06.18 to 27.07.18 Zpráva o uplatňování Územního plánu Tuklaty v uplynulém období Městský úřad Český Brod - Odbor stavební a územního plánování
11.06.18 to 12.07.18 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání o návrhu změny č.1 územního plánu TUKLATY OÚ Tuklaty
05.06.18 to 31.08.18 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018 Zeměměřický úřad Praha 8
15.05.18 to 31.08.18 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy Městský úřad Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
14.05.18 to 28.05.18 Dopravní značení na silnici č. III/24512 Městský úřad Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
14.05.18 to 28.05.18 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu špatného stavebního stavu mostu na silnici č. III/24512 Městský úřad Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
27.04.18 to 28.05.18 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018 Finanční úřad pro Středočeský kraj
11.04.18 to 11.05.18 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018 Finanční úřad pro Středočeský kraj
16.03.18 to 30.03.18 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
16.03.18 to 30.03.18 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
12.03.18 to 26.03.18 Záměr - přijetí daru od Středočeského kraje OÚ Břežany II
12.03.18 to 26.03.18 Záměr - uzavření darovací smlouvy se Středočeským krajem OÚ Břežany II
02.03.18 to 16.03.18 Záměr pachtu obecních pozemků OÚ Břežany II
01.02.18 to 15.02.18 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OÚ Břežany II
10.01.18 to 24.01.18 Rozhodnutí - změna odborné osoby KÚ Středočeského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství
04.01.18 to 02.02.18 Zpráva o uplatňování č.1 Územního plánu Vykáň MěÚ Český Brod - Odbor stavební a územního plánování
21.12.17 to 04.01.18 Oznámení záměru - bezúplatný převod pozemku KÚ Středočeského kraje - Odbor majetku
07.12.17 to 21.12.17 Dopravní značení při uzavírce silnice č. III/24513 Břežany II MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
07.12.17 to 21.12.17 Rozhodnutí - uzavírka silnice č. III/24513 Břežany II MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
06.12.17 to 20.12.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice č. III/24513 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
06.12.17 to 20.12.17 Dopravní značení při uzavírce silnice č. III/24513 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
04.12.17 to 18.12.17 Záměr pachtu obecních pozemků OÚ Břežany II
15.11.17 to 29.11.17 Dopravní značení na silnici č. III/24513 MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad

Pages