Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
03.09.19 to 17.09.19 Dodatek č.3 Pachtovní smlouvy Obec Břežany II
02.09.19 to 16.09.19 Dodatek č.2 Pachtovní smlouvy Obec Břežany II
30.08.19 to 13.09.19 Záměr prodeje obecního pozemku p.č.1019/10 v k.ú. Břežany II Obec Břežany II
28.08.19 to 11.09.19 Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení Stezka Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
20.08.19 to 03.09.19 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
30.07.19 to 13.08.19 Záměr vypůjčky -par.č.1528 v k.ú. Břežany II Obecní úřad Břežany II
19.07.19 to 02.08.19 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy Městský úřad Český Brod- odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
19.07.19 to 02.08.19 Rozhodnutí- Uzavírka silnice č.III/10163 Městský úřad Č.Brod- odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
27.06.19 to 11.07.19 Nařízení města Č.Brod č.5-2019 z 26.6.2019: Zpracován lesních hospodářských osnov MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
27.06.19 to 11.07.19 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II č1/2019 Obec Břežany II
28.05.19 to 11.06.19 Rozhodnutí-uzavírka silnice č.II/245 MěÚ Český Brod, odbor dopravy
27.05.19 to 10.06.19 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice č.II/245 Štolmíř-Černíky MěÚ Český Brod, odbor dopravy
16.05.19 to 04.07.19 Oznámení-veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č.2ÚP Vykáň Městský Úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování
07.05.19 to 21.05.19 Záměr o prodeji obecních pozemků Obec Břežany II
02.05.19 to 03.06.19 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné VODOS Kolín
30.04.19 to 14.05.19 Oznámení veřejnou vyhláškou-opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod, odbor dopravy
25.04.19 to 09.05.19 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné Obecní úřad Břežany II
24.04.19 to 27.05.19 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019 Finanční úřad pro Středočeský kraj
02.04.19 to 31.07.19 Oznámení veřejnou vyhláškou-opatření obecné povahy Městský úřad Český Brod-odbor životního prostředí a zemědělství
05.03.19 to 19.03.19 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice III/10165 v Úvalech MěÚ Č.Brod, odbor dopravy
05.02.19 to 19.02.19 Záměr o pronájmu nebytových prostor Obec Břežany II
10.12.18 to 24.12.18 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č.III/24513 MěÚ Český Brod- odbor dopravy a obecní žívnostenský úřad
10.12.18 to 24.12.18 Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu - obec Černíky Obec Černíky
19.11.18 to 03.12.18 Výzva k odstranění autovraku Obec Břežany II
07.10.18 to 22.10.18 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Břežany II Městský úřad Český Brod - Starosta města
07.09.18 to 21.09.18 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
07.09.18 to 21.09.18 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
31.08.18 to 14.09.18 Nařízení Středočeského kraje o stanovení maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor dopravy
27.06.18 to 27.07.18 Zpráva o uplatňování Územního plánu Tuklaty v uplynulém období Městský úřad Český Brod - Odbor stavební a územního plánování
11.06.18 to 12.07.18 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání o návrhu změny č.1 územního plánu TUKLATY OÚ Tuklaty
05.06.18 to 31.08.18 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018 Zeměměřický úřad Praha 8
15.05.18 to 31.08.18 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy Městský úřad Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství
14.05.18 to 28.05.18 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu špatného stavebního stavu mostu na silnici č. III/24512 Městský úřad Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
14.05.18 to 28.05.18 Dopravní značení na silnici č. III/24512 Městský úřad Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
27.04.18 to 28.05.18 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018 Finanční úřad pro Středočeský kraj

Pages