Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
14.10.19 to 28.10.19 Veřejná vyhláška- rozhodnutí- vrtaná studna Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
08.10.19 to 22.10.19 OZV 2/2019 o zrušení OZV 1/2012 OÚ Břežany II
08.10.19 to 07.11.19 OZV č.2/2019 o zrušení OZV č.1/2012 Obecní úřad Břežany II
03.10.19 to 17.11.19 Veřejná vyhláška-oznámení o zveřejnění návrhu 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3.aktualizace ZÚR SK na udržitelný rozvoj území Krajský úřad Středočeského kraje ,odbor územního plánování a stavebního řádu
19.09.19 to 10.11.19 Oznámení o projednávání zadání územního plánu Břežany II Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování
10.09.19 to 24.09.19 Oznámení o zahájení společného vodoprávního, územního a stavebního řízení Městský úřad Český Brod - Odbor životního prostředí a zemedělství
03.09.19 to 17.09.19 Dodatek č.3 Pachtovní smlouvy Obec Břežany II
02.09.19 to 16.09.19 Dodatek č.2 Pachtovní smlouvy Obec Břežany II
30.08.19 to 13.09.19 Záměr prodeje obecního pozemku p.č.1019/10 v k.ú. Břežany II Obec Břežany II
28.08.19 to 11.09.19 Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení Stezka Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
20.08.19 to 03.09.19 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
30.07.19 to 13.08.19 Záměr vypůjčky -par.č.1528 v k.ú. Břežany II Obecní úřad Břežany II
19.07.19 to 02.08.19 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy Městský úřad Český Brod- odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
19.07.19 to 02.08.19 Rozhodnutí- Uzavírka silnice č.III/10163 Městský úřad Č.Brod- odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
27.06.19 to 11.07.19 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II č1/2019 Obec Břežany II
27.06.19 to 11.07.19 Nařízení města Č.Brod č.5-2019 z 26.6.2019: Zpracován lesních hospodářských osnov MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
28.05.19 to 11.06.19 Rozhodnutí-uzavírka silnice č.II/245 MěÚ Český Brod, odbor dopravy
27.05.19 to 10.06.19 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice č.II/245 Štolmíř-Černíky MěÚ Český Brod, odbor dopravy
16.05.19 to 04.07.19 Oznámení-veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č.2ÚP Vykáň Městský Úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování
07.05.19 to 21.05.19 Záměr o prodeji obecních pozemků Obec Břežany II
02.05.19 to 03.06.19 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné VODOS Kolín
30.04.19 to 14.05.19 Oznámení veřejnou vyhláškou-opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod, odbor dopravy
25.04.19 to 09.05.19 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné Obecní úřad Břežany II
24.04.19 to 27.05.19 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019 Finanční úřad pro Středočeský kraj
02.04.19 to 31.07.19 Oznámení veřejnou vyhláškou-opatření obecné povahy Městský úřad Český Brod-odbor životního prostředí a zemědělství
05.03.19 to 19.03.19 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice III/10165 v Úvalech MěÚ Č.Brod, odbor dopravy
05.02.19 to 19.02.19 Záměr o pronájmu nebytových prostor Obec Břežany II
10.12.18 to 24.12.18 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č.III/24513 MěÚ Český Brod- odbor dopravy a obecní žívnostenský úřad
10.12.18 to 24.12.18 Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu - obec Černíky Obec Černíky
19.11.18 to 03.12.18 Výzva k odstranění autovraku Obec Břežany II
07.10.18 to 22.10.18 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Břežany II Městský úřad Český Brod - Starosta města
07.09.18 to 21.09.18 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
07.09.18 to 21.09.18 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
31.08.18 to 14.09.18 Nařízení Středočeského kraje o stanovení maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor dopravy
27.06.18 to 27.07.18 Zpráva o uplatňování Územního plánu Tuklaty v uplynulém období Městský úřad Český Brod - Odbor stavební a územního plánování

Pages