Historie

Historie obce

Břežany II je obec ležící v okrese Kolín, přibližně 5 km severozápadně od Českého Brodu ve výšce 258 m nad mořem. K 1.1.2017 zde žije 772 stálých obyvatel a  katastrální území obce má rozlohu 912 ha.

urad:

Finanční dar

V pátek 26.6.2009 ve večerních hodinách postihla velká voda obce Jesenicka. Záplavy si v kraji vyžádaly 3 lidské životy, z toho dva muži zahynuli v obci Vlčice.

urad:

Kronika obce 2007 - 2009

Kroniku obce Břežany II 2007 - 2009 zpracovala a zapsala paní Zdeňka Borovská - viz přiložené soubory

urad:

Válka

V neděli 26. července 1914 po 3. hodině odpolední přijeli automobilem dva úředníci z hejtmanství, přivezli dopisy a vyhlášky. Jeli k starostovi, ale starosta Václav Boháč nebyl doma. Zajeli tedy k radnímu Bohumilu Škorpilovi. Odevzdali mu listiny a jeli zase jinam. Vyhlášky byly vyvěšeny a vybubnováním na ně upozorněno. Byla vyhlášena částečná mobilisace proti Srbsku. Když pak Rusko chránilo Srbsko a vypovědělo válku, nařízena všeobecná mobilisace. Lidé vybíhali na náves, četli, lomili rukama a nechtěli ani věřiti, že válka vypověděna.

urad:

Jesle

V roce 1898 opatřen fond na zřízení jeslí, kdež by staršími ženami byly opatrovány děti po dobu, pokud matky pracují. Dvě místnosti propůjčil zdarma v r. 1898 nájemce dvora Antonín Mendl v čp. 4, v roce 1899 nový majitel Václav Novák, rolník čp. 31. Po roce 1899 nebylo místností, jesle otevřeny až v roce 1902 od 5. května do 20. září. Dvě místnosti v čp. 16 propůjčil zdarma opět Václav Novák. Od té doby jesle neotevřeny. Jednak nebylo místnosti ani za plat, jednak ztratily přízeň u bohatších i chudých.

urad:

Zahrady a lesy

Podle parcelního protokolu z roku 1841 a vložky z r. 1857 bylo zde zahrad 19 korců 501dílů čili 5 ha 60 arů. Jen u dvora od dělnického domku na sever čkat. 74,75 a 76 (nyní 36) byla zahrada 7 korců 29 dílů (2 km). Zahrady byly hlavně u stavení, za vsí na částech čparc. 459, 458, 457 a 456 u silnice břežanskotuklatské. Podle parcelního protokolu z r. 1913 je zahrad 2 ha 15 a. Ubylo 3 ha 45 a. Zahrad ubývalo od r. 1867, kdy začala se pěstovati řepa cukrovka. Stromy se kácely, hlína ze zahrad se vyvážela na komposty a zahraddy zanikaly. Nyní opět vysázeny za čp.

urad:

Požáry a krupobití

Kroupy padaly v roce 1880,1881,1883, 1907 a ještě jednou za mne brzy na jaře. Krupobití bylo ještě i jindy, ale již nepatrnější a na menší výměře. Za mého působení zde napadaly kroupy v celém katastru. V roce 1882 zrostlo obilí mimo žito.

urad:

Požáry v obci

Za dobu od roku 1888 až do roku 1914 zde hořelo dosti často. Čp. 46 za Josefa Šátrala dvakrát asi v době jednoho roku. Po druhém požáru vystavěno poloupatro (půlštoček). Stodola (v ní chytlo) u čp. 28 za Josefa Drože, od ní domovní stavení čp. 28 a pak obytné stavení a chlévy čp. 29 a chlévy u čp. 30. Václav Slabý vystavěl u čp. 29 nové chlévy ze základu z dvojím stavením. Josefu Drožovi požár tuze uškodil. Stodola u čp. 5, od ní stodoly u čp. 6 a 55. Maj. čp. 5 byl Václav Slabý. Za Václava Miškovského (zde nebydlel) nejspíše od popela chlévy a obytné stavení čp. 11, od něho hospoda čp.

urad:

Čísla popisná

Čís. 1. Hladík František, Hladík Josef, Junek, Klabzuba, Šimek Josef, Boháč Josef jen s polem za stodolou. Ostatní pozemky ponechala si vdova po Jos. Šimkovi Marie.
Čís. 2. Till (Tyl) Josef, Klindera František, Růžička Josef, Kronos Josef, Hykš František, účetní v mochovském cukrovaru, rozparceloval a zbytek Růžička František, vdova Anna prodala Josefu Škodovi.

urad:

Historie starostů

     Podle protokolu o schůzi obecního výboru ze dne 8. ledna 1865 byl obecní výbor osmičlenný, ačkoliv měl být devítičlenný. Později byl devítičlenný. Když jsem já upozornil, že je zde přes 100 voličů, voleno 12 členů. Za účelem objasnění zmiňuji se o zřízení obecním.

urad:
Přihlásit se k odběru RSS - Historie