Mateřská školka

Stanovení výše úplaty za vzdělávání pro rok 2024/205

Znovuotevření MŠ

Od pondělí 11.5.2020 byla MŠ Břežany II opět otevřena. Návrat dětí do MŠ je dobrovolný.

Podmínkou nástupu bude podepsané Čestné prohlášení o bezinfekčnosti- v příloze- nebo k podpisu při nástupu.

Do 6.5. je nutné nahlásit nástup či nenástup dítěte formou SMS na tel.733 303 135

 nebo emailem na ms.brezany@seznam.cz

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zák.106/1999 Sb.

Mateřská školka

Mateřská škola Břežany II, okres Kolín

IČO:                     70989796

Adresa:                Břežany II. 239, 282 01  Břežany II

Telefon:                321 672 018

Mobil:                    733 303 135

Subscribe to RSS - Mateřská školka