Obec Břežany II

Břežany II je obec ležící v okrese Kolín, přibližně 5 km severozápadně od Českého Brodu ve výšce 258 m nad mořem. Žije zde 585 stálých obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 912 ha. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1316, kdy je zmiňována část vesnice patřící pražskému arcibiskupství. Od roku 1418, kdy Konrád z Vechty zastavil arcibiskupskou část, vystřídaly Břežany celou řadu majitelů. V roce 1623 přešla celá vesnice do majetku černokosteleckého a později škvoreckého panství. V roce 1639 byla celá obec vypálena, za což mohl švédský generál Baner. Teprve po roce 1653 ji obyvatelé opět obnovili.

Ještě v 18. století byly Břežany po Škvorci největší obcí v celém panství s výnosnými poli a rozsáhlým poplužním dvorem. Přes rozsáhlost obce nebyl ani v 18. století založen v Břežanech kostel a církev toto místo, zdá se, opomíjela. Všechny sakrální památky v obci jsou postaveny obyvateli anebo samosprávou. Pouze kaplička mohla být částečně financována vrchností.

V Břežanech II se narodil český historik, profesor Karlovy univerzity a ředitel Státního historického ústavu PhDr. Bedřich Mendl.

Břežany II jsou dnes samostatnou, dobře se rozvíjející obcí. Místním obyvatelům slouží veřejný vodovod, kanalizace s napojením na čističku odpadních vod, dobrá dopravní obslužnost, mateřská školka, dětské i fotbalové hřiště a další.

Dne 10. září 2007 byl obci přidělen znak, na kterém je v modrém štítě šikmo letící sokol držící v pařátech zlatou rybu.