Smlouvy

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
03.06.24 Veřejnoprávní smlouva č.3/2024 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2024 - SK Břežany II Obec Břežany II
20.02.24 Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o partnerství a investičním příspěvku na akci výstavby a budoucího provozu základní školy Obec Břežany II
05.02.24 Veřejnoprávní smlouva č.1/2024 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2024 - SK Břežany II Obec Břežany II
05.02.24 Veřejnoprávní smlouva č.2/2024 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2024- zajištění oslav 95.výročí založení klubu SK Břežany II Obec Břežany II
01.08.23 Veřejnoprávní smlouva č.3/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Břežany II na rok 2023- obnovení a rozšíření práce s mládeží - SK Břežany II Obec Břežany II
25.07.23 Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci Obec Břežany II
16.06.23 Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci - DSO Obec Břežany II
19.04.23 Veřejnoprávní smlouva č.2/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Břežany II na rok 2023 - SDH Břežany II Obec Břežany II
16.02.23 Veřejnoprávní smlouva č.1/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2023 - SK Břežany II Obec Břežany II
29.12.22 Rámcová smlouva o partnerství a investičním příspěvku na akci výstavby a budoucího provozu základní školy Obec Břežany II
27.06.22 Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci Obec Břežany II
30.03.22 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Stč.kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP v rámci Tematického zadání Životní prostředí- vodní hospodářství Obec Břežany II
25.02.22 Veřejnoprávní smlouva 1/2022 - Poskytnutí dotace na rok 2022 Obec Břežany II
29.11.21 DOHODA - změna veřejnoprávní smlouvy, uzavřené mezi městem Český Brod a obcí Břežany II - zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků Obec Břežany II
01.11.21 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na financování projektů podaných v rámci MŮJ KRAJ- participativní rozpočet Středočeského kraje Obec Břežany II
21.07.21 Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění docházky v jiné obci Obec Břežany II
01.03.21 Veřejnoprávní smlouva č.1/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Břežany II na rok 2021 Obec Břežany II
09.09.20 Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci Obec Břežany II
10.07.20 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Stč.kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci tematického zadání Obnova venkova oblast podpory Dopravní infrastrukrura Obec Břežany II
05.02.20 Veřejnoprávní smlouva 1/2020- Poskytnutí dotace na rok 2020 Obec Břežany II
30.09.19 Veřejnoprávní smlouva o zajištění povinné školní docházky Obec Břežany II
19.08.19 Veřejnoprávní smlouva 2/2019- Poskytnutí dotace na rok 2019 Obec Břežany II
19.08.19 Veřejnoprávní smlouva 1/2019- Poskytnutí dotace na rok 2019 Obec Břežany II
04.06.18 Veřejnoprávní smlouva - Poskytnutí dotace na rok 2018 Obec Břežany II
21.04.17 Veřejnoprávní smlouva - Poskytnutí dotace na rok 2017 Obec Břežany II
25.01.16 Veřejnoprávní smlouva - Poskytnutí dotace na rok 2016 Obec Břežany II
20.07.15 Veřejnoprávní smlouva - Poskytnutí dotace na rok 2015 Obec Břežany II