Závěrečný účet

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
14.06.18 - 30.06.19 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2017 schválený ZO na 52. zasedání dne 30.05.2018 Obec Břežany II
27.04.18 - 30.05.18 Návrh závěrečného účtu obce Břežany II za rok 2017 Obec Břežany II
27.04.18 - 30.05.18 Příloha č.2b) - Výkaz zisku a ztráty Mateřské školy Břežany II za rok 2017 Mateřská škola Břežany II
27.04.18 - 30.05.18 Příloha č.1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břežany II za rok 2017 Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor interního auditu a kontroly
27.04.18 - 30.05.18 Příloha č.2c) - Příloha Mateřské školy Břežany II za rok 2017 Mateřská škola Břežany II
27.04.18 - 30.05.18 Příloha č.2a) - Rozvaha Mateřské školy Břežany II za rok 2017 Mateřská škola Břežany II
20.06.17 - 31.12.17 Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2016 schválený ZO na 41. zasedání dne 29.05.2017, bodem č.3 Obec Břežany II
20.04.17 - 04.05.17 Návrh závěrečného účtu obce Břežany II za rok 2016 Obec Břežany II
20.04.17 - 04.05.17 Příloha č. 2b) k Návrhu závěrečného účtu obce Břežany II za rok 2016 - Výkaz zisku a ztráty zřízené PO Mateřské školy Břežany II za rok 2016 Mateřská škola Břežany II
20.04.17 - 04.05.17 Příloha č. 1 k Návrhu závěrečného účtu obce Břežany II za rok 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břežany II za rok 2016 Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor kontroly
20.04.17 - 04.05.17 Příloha č. 2c) k Návrhu závěrečného účtu obce Břežany II za rok 2016 - Příloha zřízené PO Mateřské školy Břežany II za rok 2016 Mateřská škola Břežany II
20.04.17 - 04.05.17 Příloha č. 2a) k Návrhu závěrečného účtu obce Břežany II za rok 2016 - Rozvaha zřízené PO Mateřské školy Břežany II za rok 2016 Mateřská škola Břežany II