Vyhlášky

OZV obce Břežany II - Požární řád obce

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v obci Břežany II

Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací

OZV obce Břežany II č.2/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství od 1.1.2022

OZV obce Břežany II č.1/2021 o místním poplatku za odpadové hospodářství- od 1.1.2022

Jednací řád zastupitelstva obce Břežany II, od 27.2.2020

OZV obce Břežany II č.1/2020 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

OZV obce Břežany II č.5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů- ZRUŠENO- nahrazeno OZV 1/2021

OZV obce Břežany II č.4/2019 o místním poplatku ze psů

OZV obce Břežany II č.3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Pages

Subscribe to RSS - Vyhlášky