Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Břežany II o místním poplatku ze psů - změnová

Obecně závazná vyhláška obce Břežany II o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Obecně závazná vyhláška obce Břežany II o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Břežany II, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

Obecně závazná vyhláška obce Břežany II o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

Nařízení obce č.1/2023 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Břežany II

Jednací řád výborů, ustanovených zastupitelstvem obce Břežany II

Zastupitelstvo obce, v souladu s ustanovením § 117, odst. 1 a 2, § 120 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ustanovilo na svém zasedání dne 19. 10. 2022 tyto výbory: kontrolní výbor a finanční výbor.

Jednací řád výborů byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Břežany II na svém zasedání dne 21. 12. 2022, usnesením č.5/10/2022. Tímto dnem rovněž nabývá účinnosti.

 

Provozní řád multifunkčního hřiště Břežany II

Obecně závazná vyhláška obce Břežany II - Požární řád obce

Pages

Subscribe to RSS - Vyhlášky