Vyhlášky

Nařízení obce č.1/2023 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Břežany II

Jednací řád výborů, ustanovených zastupitelstvem obce Břežany II

Zastupitelstvo obce, v souladu s ustanovením § 117, odst. 1 a 2, § 120 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ustanovilo na svém zasedání dne 19. 10. 2022 tyto výbory: kontrolní výbor a finanční výbor.

Jednací řád výborů byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Břežany II na svém zasedání dne 21. 12. 2022, usnesením č.5/10/2022. Tímto dnem rovněž nabývá účinnosti.

 

Provozní řád multifunkčního hřiště Břežany II

OZV obce Břežany II - Požární řád obce

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v obci Břežany II

Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací

OZV obce Břežany II č.2/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství od 1.1.2022

OZV obce Břežany II č.1/2021 o místním poplatku za odpadové hospodářství- od 1.1.2022

Jednací řád zastupitelstva obce Břežany II, od 27.2.2020

OZV obce Břežany II č.1/2020 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

Pages

Subscribe to RSS - Vyhlášky