Zápis z Valné hromady MO ČRS Břežany II ze dne 15. 2. 2014

Přítomni: dle prezenční listiny: 44 + 1 host

Program: dle pozvánky

Valnou hromadu zahájil jednatel přivítáním všech přítomných. Povstáním a minutou ticha byla

uctěna památka všech členů, kteří se nedožili naší VH.

Poté jednatel nechal zvolit komisi pro usnesení – zvolena jednohlasně.

Jednatel přednesl zprávu o činnosti organizace za rok 2013.

Následovala zpráva hospodáře.

VH odsouhlasila, že od roku 2015 členové na 70 let neplatí brigády.

Dále VH odsouhlasila, že ulovený kapr nad 70 cm se vrací do vody a lovná míra štiky bude 60 cm

- Bude požádáno od roku 2015 o úpravu v soupisech revírů.

Byla přečtena zpráva pokladníka o stavu financí MO Břežany II:

V roce 2013 byly celkové příjmy : 633.572,- Kč,- Kč

z toho 32.451,- Kč – dotace od OÚ Břežany a 5.000,- Kč dotace od Lupkových závodů

celkové výdaje: 501.917,- Kč

Počáteční stav financí pro rok 2014 je 376.416,- Kč

Po přestávce předseda revizní komise přečetl zprávu revizní komise.

Předseda komise pro usnesení přečetl úkoly, které má výbor MO na rok 2014.

V průběhu valné hromady pan Jánský opět nechal kolovat kroniku organizace,

za kterou mu patří dík a obdiv.

Po diskusi jednatel valnou hromadu ukončil, popřál všem přítomným hodně úlovků a úspěchů nejen

na rybách a pozval všechny přítomné na společný oběd.