Zpráva o činnosti organizace za rok 2013

MO ČRS Břežany II má k 31. 12. 2013 celkem 274

členů, z toho 230 dospělých (22O mužů a 10 žen), 7

mládeže

15-18 let, 15 ZTP, 22 dětí do 15 let.

Výbor organizace se sešel celkem 11x.

Na brigádách na úpravu okolí Chrástnice bylo

odpracováno celkem 580 hodin, za účasti členů výboru

a dětí.

Na Chrástnici V. Nekolný a A.Tokarz ml. postavili

terasu.

Valná hromada se konala 23. 2. 2013 v Kulturním

domě v Rostoklatech, zúčastnilo se 51 lidí.

V loňském roce se uskutečnily tyto akce:

26.- 27. 4. 2013 se konaly závody na Chrástnici

Dětských rybářských závodů v pátek 26. dubna 2013

od 16.30 hod se zúčastnilo 16 dětí. Celkem se ulovilo

9 ks kapra, 3 ks pstruha, 3 ks bolena, 11 ks plotic a 1

1

umístění: 1. místo Gálová Karolína ( 5 ks kapra a 1

ks plotice ).....325 bodů

2. místo Kolář David (2 ks kapra, 2 ks

plotice a 1 ks bolena ) ......197 bodů

a zároveň " O největší ulovenou rybu " - kapra 65

3. místo Kolář Martin ( 2ks pstruha a 3ks

plotice ) .....128 bodů

V sobotu 27. dubna od 7.00 hod. se přihlásilo 16

závodníků. Celkem se ulovilo 19 ks kapra, 1 ks lína, 3

ks pstruha, 1ks bolena, 11 ks plotic a 3 ks cejna.

umístění: 1. místo - Kolář Martin ( 4 ks kapra, 1 ks

pstruha a 1 ks bolena ) .......279 bodů

2. místo - Svatoň Miroslav ( 3 ks kapra )

.......151 bodů

3. místo - Jedlička Jaroslav ( 1 ks kapra,

3 ks plotice a 2 ks cejna )......147 bodů

v soutěži " O největší ulovenou rybu " - Šebesta

Jakub: kapra 66 centimetrů

2

Po dobu obou závodů počasí přálo, jen závodníků moc

nebylo, snad příště to bude lepší.

Dětské rybářské soustředění RATENICE 5. - 7. července

2013 se vydařilo po všech stránkách, ke spokojenosti

zúčastněných, jen se bojovalo s přemnoženými

komáry, na které ani repelenty moc neúčinkovaly.

Děti se snažily a nachytaly 89 ks kaprů - největšího

ulovil Pepa Nekolný 72 cm a 70 cm, Honza Gregořica

69 cm, Martin Kolář 68 cm, Honza Svatoň 63 cm, ale i

Standa Navrátil a Honza Slavík se nenechali zahanbit

svými úlovky. Vedoucí mládeže všechny kluky

pochválil za dodržování rybářské disciplíny a chování u

vody, pod vedením prezidenta organizace p. Tokarze a

p. Švejkovského, Žížaly a Manharta.

Účast- jen 7 dětí.

Závody v září se nekonaly vzhledem k malé účasti

startujících na jaře.

3

Přestupková komise loni neřešila žádný přestupek

proti rybářskému řádu, což je úspěch.

Plán na rok 2014:

Zvýšit zájem dětí o rybářství a přírodu

Uspořádat jedny až dvoje závody (duben a srpen)-

podle zájmu, zajistit rybářský zájezd pro děti,

Údržba okolí vody – vytvořit nová místa, protože voda

v Chrástnici hodně stoupla a místa jsou zaplavena,

dále vyřezat nálety v okolí vody.

Aktuální fotky z revíru Chrástnice naleznete ve Fotogalerii / Chrástnice únor 2014