Pozvánka na dětské rybářské závody dne 30. 4. 2014 na Chrástnici

Startovné 0.

Občerstvení: zajištěno - každý závodník párek + limo ZDARMA

Účast není podmíněna členstvím v rybářském spolku.

16.00 - 16.30 hod. zápis, losování míst pro oba poločasy

16.30 - 17.30 hod. I. poločas

17.30 - 18.00 hod. přestávka na občerstvení a přesun závodníků na místa II. poločasu

18.00 - 19.00 hod. II. poločas

cca do 19.30 hod. vyhlášení vítězů, předání cen

Po skončení závodů od 20.00 hod. " PÁLENÍ ČARODĚJNIC " s opékáním buřtů – občerstvení zajištěno