Uzavírka silnice č. III/24513 - rozhodnutí

Vydavatel: 
MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
Vyvěšeno: 
18.11.2015 to 02.12.2015