Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník)

Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšeno: 
02.12.2015 to 16.12.2015