Příloha k výrokové části II. rozhodnutí - seznam vlastníků a účastníků řízení

Vydavatel: 
Státní pozemkový úřad
Vyvěšeno: 
07.12.2015 to 21.12.2015