Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Vydavatel: 
Katastrální úřad pro Středočeský kraj
Vyvěšeno: 
05.02.2016 to 05.03.2016