Zpívání u zvoničky

23.12.2015 se konalo již tradiční setkání občanů u zvoničky u obecního úřadu. I když technika selhala a místní rozhlas vypověděl poslušnost, všichni si společně vyslechli krásné pásmo básniček dětí z mateřské školky ( poděkování patří p.ředitelce Musilové a p. učitelce Blahovcové), ochutnali punč a svařené víno a i bez zvuku koled si popřáli krásné vánoce a štěstí a zdraví v Novém roce.