Velikonoční dílnička

Od letošního roku se mezi  státní svátky zařadil i Velký pátek, proto se v pátek 25.3. ve volební místnosti konala velikonoční dílnička. Pro děti byla kromě malého občerstvení připravena spousta materiálu, ze kterého si podle vzorů a modelů mohli vyrobit různé velikonoční ozdoby.

Zároveň B. Dorociak předvedl pletení velikonočních pomlázek.

Do výroby velikonočních dekorací  se aktivně zapojily i maminky, které doprovázely své ratolesti a všichni odcházeli pyšně domů s nádhernými  vlastnoručně  ozdobenými vajíčky a zajičky.