Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník)

Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšeno: 
07.09.2016 to 21.09.2016