Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Vydavatel: 
MěÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnost. úřad
Vyvěšeno: 
14.12.2016 to 28.12.2016