Příloha č. 1 k Návrhu závěrečného účtu obce Břežany II za rok 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břežany II za rok 2016

Vyvěšeno: 
20.04.2017 to 04.05.2017
Vydavatel: 
Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor kontroly