II.ročník Břežanské kolobežkiády

V sobotu 6.5.2017 se od 15 hodin konal již druhý ročník Břežanské koloběžkiády.

Počasí se vydařilo , 37 účastníků si vyzkoušelo jízdu zručnosti, dopravní značky, první pomoc

a spoustu další her a soutěží.

 

fotky najdete na :

http://sk-brezany2.rajce.idnes.cz/Kolobezkiada_6.5.2017/http://sk-brezany2.rajce.idnes.cz/Kolobezkiada_6.5.2017/