Stromy svobody

Zasazením pamětní lípy 15.9.2018 se obec zapojila do kampaně Stromy svobody , kterou organizovala  Nadace partnerství a oslavili jsme tak 100. let výročí vzniku Československa.

A jako třešničku na dortu připravila Nadace partnerství celonárodní happening, který se konal 17.11.2018 - Výsadba Aleje svobody pod horou Říp v obci Mnetěš.

Bylo symbolicky vysazeno 100 lip v nové aleji.

Lípa Břežan II  má číslo 66, byla označena dřevěnou tabulkou a vlaječkou obce.

Účastí na této akci jsme pomohli vzkřísit krásnou a nosnou myšlenku Stromů svobody, a budeme v ní budeme dále pokračovat. 

https://www.nadacepartnerstvi.cz/Krajina-stromy-a-voda-/Stromy/Stromy-sv...