Multifunkční hřiště

Dnes bylo pro veřejnost otevřeno nově zbudované Multifunkční hřiště. v areálu sportoviště. Žádáme návvštěvníky o dodržování Provozního řádu. Na hřiště je zákaz vstupu v kopačkách a botách na podpadku.

 

Provozní řád veřejného multifunkčního hřiště obce Břežany II

Provozní doba: Duben – říjen                8:00 – 22:00

                                   Listopad – březen        9:00 – 19:00

V případě nepříznivého počasí (déšť, sněhová pokrývka, silný vítr, atd.) je hřiště uzamčeno. Mimo provozní dobu bude hřiště uzamčeno.

  1. Hřiště je určeno pro veřejnost a slouží pro sportovní účely.

2. Návštěvník je povinen:

- dodržovat provozní řád a pokyny pověřených správců

- vstupovat na plochu multifunkčního hřiště pouze ve vhodné a čisté sportovní obuvi

- dodržovat čistotu, pořádek a bezpečnost

- chovat se slušně a ukázněně

- zajistit si proti krádeži své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí.

3. V celém areálu hřiště platí zákaz:

- poškozování a znečišťování plochy a vybavení hřiště

- používání ostrých předmětů

- používání obuvi s vyměnitelnými hroty a lisovaných kolíkových kopaček

- vstupu se zvířaty

- stanovat, nocovat

- vnášení nápojů na herní plochu

- vstupu se skleněnými lahvemi

- vstupu s otevřeným ohněm

- vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných a návykových látek

- konzumace alkoholu, konzumace jiných omamných a návykových látek, kouření

- jízdy na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích a skateboardech

- vstupu se žvýkačkou

- odhazování odpadků mimo odpadkové koše

- provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy na hřišti

- pobytu mimo provozní dobu

4. Návštěvník odpovídá za škody, které způsobí provozovateli hřiště a je povinen, ihned po zjištění, tuto skutečnost nahlásit správci. Při poškození zařízení bude cena stanovena dle vyfakturované opravy. V případě nesouhlasu s úhradou škody způsobené návštěvníkem bude tato vymáhána právní cestou.

5. Každý návštěvník je povinen při používání hřiště dbát na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních uživatelů.

6. Vstup do areálu multifunkčního hřiště na vlastní nebezpečí. Dětem do 8 let vstup pouze v doprovodu dospělé osoby.

Provozovatel (obec Břežany II) si vyhrazuje právo uzavřít provoz multifunkčního hřiště z technických důvodů ( opravy, údržba, úklid a pod.) a z provozních důvodů ( fotbalový zápas, akce na hřišti a pod.)

Provozovatel (obec Břežany II) nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.

Případné poškození nebo znečištění multifunkčního hřiště oznamte neprodleně na Obecní úřad Břežany II, tel. 321 672 769, 776 710 133

Tento provozní řád multifunkčního hřiště obce Břežany II je platný ode dne 19.4.2019.