Závěrečný účet obce Břežany II na rok 2018 schválený ZO na 9. zasedání dne 22.05.2019