Nový územní plán obce Břežany II

Vážení spoluobčané.

                                                                                   

             Jsme na začátku procesu zpracování nového územního plánu. Územní plán je rozvojový dokument obce, který stanoví, jakým způsobem mohou být jednotlivé parcely využívány, např. kde a co se může postavit. Územní plán řeší ideální prostorové uspořádání území, koncepci technické a dopravní infrastruktury, ochranu přírody a vlastně vše, co souvisí s budoucím rozvojem obce.

 

Žádáme všechny občany, chalupáře a podnikatele, aby zvážili, jestli svoje pozemky nechtějí využívat jiným způsobem než doposud. Nyní je ten pravý čas dát vědět o Vašich záměrech a plánech.

 

Pro návrh na změnu územního plánu je potřeba zajít na Obecní úřad a podat žádost prostřednictvím formuláře „Podnět na pořízení změny územního plánu.“ Formulář vyplníte (k vyzvednutí na OÚ nebo v příloze) a odevzdáte zpět na Obecní úřad do 31.7.2019. Poté bude Vaše žádost posouzena v rámci návrhu územního plánu. Pokud to bude možné, žádosti se vyhoví a změna využití pozemku se objeví v novém územním plánu.  

 

Pro úplnost dodáváme, že žádost by si měli podat jen ti vlastníci pozemků, kteří chtějí pozemky využívat jinak než doposud. Pokud bydlíte v rodinném domě a neuvažujete svůj pozemek využívat jinak než k bydlení, tak žádost nepodáváte. Současný stav využití území bude zakreslen v územním plánu.

 

Vzhledem k limitům rozvoje naší obce, jako je nedostatečná kapacita vodovodu, naplněná kapacita MŠ, naplněná kapacita ZŠ v Českém Brodě, žádáme, aby podněty podávali jen vážní zájemci.                                                                                   

 

                                                                                             Alena Hlaváčková – starostka obce

AttachmentSize
PDF icon podnet_na_porizeni_zmeny_up.pdf35.26 KB