Vize rozvoje Břežan II - dotazník nápadů

Obec Břežany II a architekti www.cityupgrade.cz připravili Dotazník nápadů, který si klade za cíl zjistit, jak si občané představují svoji obec, kde vidí potenciály, a kam si jí přejí  směřovat.

Dotazník můžete vyplnit elektronicky na adrese: www.brezany2.cityupgrade.cz, kde také můžete sledovat průběh prací, k rozpracovanosti se vyjádřit a hlavně si v klidu domova detailně prohlédnout výsledek práce- navržená řešení a nápady.

Tento dotazník je možné vyplnit do 10.1.

Dne 15.1.2020 od 19 hodin se ve volební místnosti  uskuteční úvodní diskuse projektantů s obyvateli v návaznosti na výstupy z ankety.