Studie a zprávy- historický sborník pražského okolí 7/1

V prosinci 2019 vyšel  sedmý díl sborníku Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí, kam redakční rada zařadila recenzovanou studii pod názvem Dějiny svobodnického dvora v Břežanech II  .Sborník má 101 stran a 8 stran barevné přílohy.
 
Studie přináší zcela nové a neznámé informace o svobodnickém dvoře v Břežanech II, který v letech 1605-1667 podléhal císaři a královskému prokurátorovi, vyňatý z územní působnosti škvoreckého i černokosteleckého panství, na němž žilo několik výše postavených rodin včetně chudnoucí podnikatelky, vdovy po Ottovi Tycho Brahe, kterou postihl mor. Jedním z držitelů dvora byl významný škvorecký vrchnostenský úředník a uživatel lichtenštejnského palatinátního práva ze zámku Škvorce, který byl zavražděn! 
 
Studie se dotýká dějin širší oblasti - obcí a šlechtických rodů z Břežan II, Rostoklat, Škvorce, Tuklat a Limuz.
 
Sborník lze zakoupit za cenu 77 Kč včetně daňového dokladu. 
Pokud má někdo zájem o zakoupení, kontaktujte obecní úřad, bude proveden hromadný nákup.