Shrnutí informací a opatření

 • V době pandemie koronaviru je nutná zvýšená hygiena, zejména mytí rukou. Mimo svá obydlí je nařízeno nošení roušek, respirátorů a jiných pomůcek, které zachycují viry a chrání nos a ústa.
 • Omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti je prodlouženo a bude platit nejméně do 1. dubna 2020 do 6 hodin ráno. Po dobu nouzového stavu je třeba omezit vycházky pouze na nejnutnější cesty do obchodů potravin, lékáren, do zaměstnání nebo za rodinou.
 • Osobám starším 70 let je doporučeno nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí. Výjimkou mohou být pouze návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.
 • Nadále jsou uzavřeny hranice naší republiky pro cestování s výjimkou osob pracujících v zahraničí apod.
 • Platí zákaz pořádání kulturních, sportovních, náboženských a dalších akcí s vyšším počtem osob než 10.
 • Platí uzavření školských zařízení  v Českém Brodě i mateřské školy v Břežanech II
 • Je nadále zakázána přítomnost veřejnosti v restauracích a omezen provoz úřadů i pošt
 •  Platí zavedení prázdninového provozu u středočeských dopravců. Došlo také k omezení dopravy v souvislosti se šířením koronaviru Českými drahami.
 • Čas od 8:00 do 10:00 hodin je od 25. 3. 2020 vyhrazen pro nákupy  v potravinách nebo drogeriích seniorům a držitelům průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu ve velkých prodejnách a supermarketech. V obchodě v Břežanech budou uvedené osoby obslouženy přednostně.
 • Doporučuje se nakupování v omezeném počtu členů rodiny. V ochodech a v lékárnách dodržování bezpečného odstupu alespoň 2 metry.
 • Pokud se u člověka objeví známky onemocnění koronavirem, je třeba kontaktovat svého praktického lékaře nebo hygienickou stanici nebo odběrné místo.
 • Provoz ordinací je omezen. K návštěvě lékaře specialisty (chirurgie, krční, zubař…) by mělo dojít jen v opravdu nevyhnutelných případech.
 • Občané, kteří jsou v karanténě, ji musí striktně dodržovat.
 • Při nedodržování přijatých opatření a porušení krizového zákona jde o trestný čin, který se trestá vysokou finanční pokutou.
 • Při stavu nouze jsou všechna protiprávní jednání posuzována mnohem přísněji a u majetkových deliktů hrozí odnětí svobody až na 8 let.
 • Informační linka ke koronaviru: 1212.
 • Informační web ke koronaviru: koronavirus.mzcr.cz.
 • Psychologická podpora pro seniory: Elpida – linka seniorů 800 200 007, Senior telefon Života 90 800 157 157.
 • Poradenství pro rodiny s dětmi: 601 372 783, 702 144 093, 702 081 431.
 • Psychologická podpora pro dospělé: Linka důvěry CKI PL Bohnice 284 016 666, Modrá linka 608 902 410 a 731 197 477.
 • Pro seniory, osamělé či tělesně postižené osoby nebo osoby v karanténě, o které se nemá kdo postarat, nákup základních potravin, léků a hygienických potřeb zajistí starostka  dobrovolníci. Službu lze objednat na 776 710 133 nebo na emailu obec@brezanyii.cz