Svoz zeleného odpadu

Svoz zeleného odpadu bude zahájen v pondělí 30.3.2020.

Bude se provádět POUZE V PONDĚLÍ, případně první pracovní den po svátku.

ODPAD VYSTAVTE NEJPOZDĚJI VEČER PŘED SVOZEM !

Odpad musí být roztříděný na trávu a dřevnaté rostliny (větve a květiny).

Do zeleného odpadu NEPATŘÍ :

-živočišné zbytky, maso, kosti, kůže

-uhynulá zvířata

-exkrementy zvířat

-tekuté zbytky jídel a oleje

- biologicky nerozložitelný odpad

-skořápky od vajec

-znečištěné piliny

-popel, uhí a cigarety

Úklid zeleného odpadu provádějí lidé, ne stroje, myslete na to, prosím, při nakládání nádob s odpadem a naplnění nádob zeleného odpadu tomu přizpůsobte.