Závěrečný účet obce Břežany II za rok 2019 schválený ZO na 6. zasedání dne 27.05.2020