Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice

Vydavatel: 
městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
Vyvěšeno: 
27.07.2020 to 10.08.2020