Opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou pořebu od 1.8.2020 do 31.10.2020

Vydavatel: 
Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
Vyvěšeno: 
29.07.2020 to 31.10.2020