Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Stč.kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci tematického zadání Obnova venkova oblast podpory Dopravní infrastrukrura

Vyvěšeno: 
10.07.2020 to 25.07.2020
Vydavatel: 
Obec Břežany II