Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb

KÚ Středočeského kraje, odbor zdravotnictví, na návrh VZP ČR   v y h l a š u j e

V Ý B Ě R O V É        Ř Í Z E N Í  na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb .

Rozsah hrazených zdravotních služeb v oboru – ambulantní primární péče:

PEDIATRIE (ODBORNOST 002-PLDD)

Území, pro které mají být poskytovány: město Český Brod .

Město Český Brod nabízí případnou pomoc při získání nebytových prostor pro zřízení nové ordinace a bytu pro lékaře. Kontakt: Bc. Jakub Nekolný, starosta města, nekolny@cesbrod.cz, 725 022 434.

 

 

Podrobnosti v příloze.