Poplatky pro rok 2021

Poplatky pro rok 2021 - popelnice, pes ( v hotovosti i převodem) je možné platit až od 1.2.2021.

1/Popelnice:

  Výše poplatku:

  • 550 Kč za trvale hlášenou osobu v obci, splatnost do 31.3.2021;
  • 550 Kč za nemovitost bez trvale hlášených osob, splatnost do 31.3.2021.
  • Úleva ve výši 100 Kč je  poskytnuta samostatně žijícím občanům nad 70 let

  Po zaplacení poplatku budou vydávány známky na popelnice na rok 2021.

Poplatek je možný platit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně složenkou či bankovním převodem na účet číslo 9229151/0100, variabilní symbol je číslo popisné, v poznámce uvést: Popelnice. Jakmile bude platba provedena, do 10 dnů Vám obec zajistí vhození známky do poštovní schránky.

 Do konce března 2021 budou popelnice vyváženy i na staré známky, svozový den je  každé liché úterý.

    2/ Poplatek za psa:

       a) za jednoho psa   400 Kč

       b) za druhého a dalšího psa  400 Kč

       c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let  200 Kč

 d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let-200 Kč

Poplatek je možný platit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně složenkou či bankovním převodem na účet číslo 9229151/0100, variabilní symbol je číslo popisné, v poznámce uvést: Pes

3/ Poplatek za stočné :

Pro rok 2021 zůstává ve výši 35 m3/osoba/rok, cena je 55 Kč/m3.

Fakturováno čtvrtletně.