DOHODA - změna veřejnoprávní smlouvy, uzavřené mezi městem Český Brod a obcí Břežany II - zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků

Vyvěšeno: 
29.11.2021 to 13.12.2021
Vydavatel: 
Obec Břežany II