Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Stč.kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP v rámci Tematického zadání Životní prostředí- vodní hospodářství

Vyvěšeno: 
30.03.2022 to 13.04.2022
Vydavatel: 
Obec Břežany II