Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Vyvěšeno: 
18.05.2023 to 13.07.2023
Vydavatel: 
Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Komenského 38, 750 02 Přerov