Uzavření Obecního úřadu o svátcích

VE DNECH 27. 12. 2012 -  31. 12. 2012 BUDE OBECNÍ ÚŘAD U Z A V Ř E N .
 

Pozvánka na vánoční setkáni u zvoničky

V pátek 21. prosince 2012 od 16,00 hod.  se u zvoničky uskuteční již tradiční vánoční setkání. V průběhu podvečera vystoupí děti z místní mateřské škoky s pásmem vánočních koled a básniček. Srdečně zveme všechny, kteří mají chuť na punč a svařák a kteří se chtějí ve svátečním čase potkat s ostatními a navzájem si popřát. Ukázky vlastního domácího cukroví nebo jiných dobrot jsou vítány, svařák a punč zajistí obecní úřad. Těšíme se na setkání s Vámi.

Mikulášská nadílka 2012

V sobotu 1. prosince 2012 se konala Mikulášská nadílka pro děti.

Dýňová slavnost 2012

Po jsme navázali na loňskou úspěšnou oslavu podzimu - Halloween a v letos jsme v sobotu 3. listopadu 2012 pokračovali hezkou českou Dýňovou slavností.

Břežanská drakiáda 2012

V sobotu 6. října 2012 se na poli u Chrástnice sešlo celkem 33 dětí, aby se zúčastnily již 2. ročníku drakiády.

Volby do zastupitelstev krajů - KRAJ STŘEDOČESKÝ - BŘEŽANY II

Ve dnech 12.10. a 13.10.2012 proběhly volby do Zastupitelstva středočeského kraje.

Byly započaty rekultivační práce v obecních parcích

Za finanční pomoci nadačního Fondu T – Mobile byly dne 17. 9. 2012 započaty rekultivační práce v parčíku U Lva, U Pomníku a U Křížku. Výše dotace z Fondu T – Mobile činí 51 500 Kč.
Termín dokončení: 31. 10. 2012

Svoz nebezpečného dopadu v sobotu 20. 10. 2012 od 8,40 do 9,00 hod.

Pouze v tomto čase před budovou OÚ bude možné odevzat níže uvedený odpad. K odevzdání je požadována osobní přítomnost odevzdávajícího.

Drobný nebezpečný odpad je možné odevzdat na obecním úřadě

                                               E-BOX      
              UMÍSTĚN NA OBECNÍM ÚŘADĚ BŘEŽANY II

Berme ohled na naše popeláře

Množí se připady volně ložených igelitových pytlů s odpadky vedle poplenic v den jejich svozu. Bohužel s ohledem na bezpečnost a hygienu nelze tyto volné pytle svážet. Popeláři netuší, jaký je obsah pytlů, a a hrozí reálné nebezpečí zranění poškrábáním nebo popícháním. Apelujeme na všechny, kteří mají nedostatek prostoru v popelnici, aby si zakoupili popelnici další.

Pages

Subscribe to www.brezanyii.cz RSS