Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník)

Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšeno: 
16.03.2018 - 30.03.2018