Břežanská drakiáda

V neděli 7.10.2018 od 15 hod se koná břežanská drakiáda- Na babech.

Pokud nevíte, kde jsou Baba, značka dráček Vás tam odvede - začne u obchodu.

Ukázka leteckého modelářství, soutěž o nejhezčího doma vyrobeného draka, na závěr opékání buřtů.

V případě nepříznivého počasí se akce ruší.