Informace o dětské předškolní skupině ve Štolmíři

Informace o možnosti přihlášení předškolních dětí do našich dětských skupin v Českém Brodě -  snížení školkovného v naší dětské skupině  Na Sadu ve Štolmíři, ulice Ke Škole 130 - příměstská část Českého Brodu - jedná se o venkovskou dětskou skupinu - kombinaci lesní a klasické školky. Školkovné nyní pouze 1.850,- Kč plus strava/měsíc. Více informací na tel. č.: 723 345 766.

Je zde  možnost umístit do předškolního zařízení děti, které se pro velký počet zájemců nedostaly do mateřských školek. Věříme, že usnadníme mnoha rodičům návrat na trh práce.

Tereza Stuchlová, Mamaloca, o.p.s