Informace státní veterinární správy k výskytu ptačí chřipky

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále jen „krajská veterinární správa“ nebo „KVS“) podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona  č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),  ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních  pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení  a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato 
mimořádná veterinární opatření  k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy: 
   Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Lázně Toušeň. 

 

 

PřílohaVelikost
PDF icon narizeni_kvss.pdf529.2 KB
PDF icon mapa_s_vyznacenymi_pasmy.pdf134.11 KB